facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Докторанти

Диляна Венциславова Молерова

Диляна Молерова придобива бакалавърска степен по Маркетинг и магистърска по Бранд мениджмънт – и двете в Нов български университет.
Стимулираният от динамичната и многоаспектна област на семиотиката изследователски интерес на Диляна е насочен към семиотика на модата, като засяга изменението в механизмите за културно въздействие на модата и влиянието им върху ценностната система и поведение на съвременния моден консуматор.
Понастоящем Диляна е във втори курс на обучение в ЮИЕЦСИ.

 

 

 

 • Име на докторанта
  Диляна Венциславова Молерова
 • Тема на дисертацията
  Семиотика на модата: сравнителен анализ на механизмите за културно въздействие на масовата мода преди и след възникването
 • Научен ръководител
  проф. Кристиан Банков, д..н.
Кристиан Кръстинов Банков
 • Име на докторанта
  Кристиан Кръстинов Банков
 • Тема на дисертацията
  Дигиталният ум: семиотични изследвания на дигиталната култура

  The Digital Mind Semiotic Explorations in Digital Culture
 • Научен ръководител
  "Доктор на науките"
 • Дата и час на защитата
  17.11.2023 / 13:00
 • Зала
  310-корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Севим Асимова Танева

Севим Асимова има бакалавърска и магистърска степен по Икономическа социология.

Професионалните й интереси са в областта на пазарните изследвания, с фокус семиотични

методи и аналитично интегриране на данните.

Настоящем Севим е във втори курс на обучение в докторската програма на ЮИЕЦСИ. Участва в

различни активности на Центъра сред които: международни школи и конгреси, предоставени

възможности за публикации в местни и международни списания, сборници и други.

 • Име на докторанта
  Севим Асимова Танева
 • Тема на дисертацията
  Пазарни предизвикателства пред тютюневата индустрия. Интегриран изследователски анализ с фокус върху семиотичните методи

  Market Challenges of the Tobacco Industry. Integrated Research Analysis with Focus on the Semiotic Methods
 • Научен ръководител
  проф. д-р Кристиан Банков
 • Дата и час на защитата
  31.10.2023 / 14:40

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Ягодина Веселинова Къртунова
 • Име на докторанта
  Ягодина Къртунова
 • Тема на дисертацията
  Семиотични подходи при изследване на корпоративната комуникация в новите медии
 • Научен ръководител
  проф. д-р Кристиан Банков
 • Дата и час на защитата
  20.07.2018 / 15:00
 • Зала
  Зала 411, I корпус на НБУ

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Михаил Николаев Въжаров

Михаил Въжаров има бакалавърски степени по "Международни науки" и "Германистика" от колеж Дикинсън, САЩ, с едногодишна специализация по "Културология" в университета в Бремен, Германия. Разнообразното му и интердисциплинарно академично развитие някак естествено го отвежда към сферата на комуникациите, вследствие на което той придобива магистърска степен от програма "Реклама и стилове на живот" (сега "Реклама и бранд мениджмънт") на Югоизточно еевропейския център за семиотични изследвания (ЮИЕЦСИ) към Нов български университет. Непланираният сблъсък със семиотиката и по-конкретно - с ЮИЕЦСИ и освободения и разчупен подход на Центъра към образованието и индивидуалните интереси на студентите - събуждат у Михаил желанието да продължи да търси отговори на своите въпроси именно в НБУ. Докторската програма по семиотика има силно изразен международен характер, както си личи не само от партньорските програми в чужбина, но и от участието на студентите в значими за сферата събития като световния конкрес (2017г. ще се проведе в Каунас, Литва), а и от организираната от Центъра (и вече традиционна) ранноесенна школа в Созопол, на която всяка година присъстват семиотици от цял свят. Тази отвореност към международната научна общност дава на студентите достъп до актуалния сеимотичен дискурс и им позволява да присъстват на академичната сцена наравно с колеги от цял свят.

 • Име на докторанта
  Михаил Николаев Въжаров
 • Тема на дисертацията
  Подмяна на предназначението чрез алгоритми: филтриращите алгоритми на Фейсбук и Гугъл, и техните странични ефекти
 • Научен ръководител
  проф. д-р Кристиан Банков
Силвана Пламенова Миленова

 

Силвана Миленова  има магистърска степен по "​​Бранд мениджмънт" и бакалавърска​ по "​Връзки с обществеността​"​ - и двете, придобити​ в Нов български университет.

 

​Различният подход на обучение и набор от теми по време на нейната магистратура са причината за интереса на Силвана към приложната страна на Семиотиката в дигиталния марткетинг. Този интерес е предпоставката тя да продължи в докторската програма на ЮИЕЦСИ.

 

​Центърът подкрепя практическата насоченост на нейната тема и подпомага първите стъпки на Силвана и останалите си докторанти с възможности за участие в международни конгреси и школи,  индивидуална работа с преподавателите и съдействие за международни публикации.

 

 

 • Име на докторанта
  Силвана Пламенова Миленова
 • Тема на дисертацията
  Семиотични подходи в дигиталния маркетинг
 • Научен ръководител
  проф. д-р Кристиан Банков