facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Учебно-практически и изследователски звена

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СЕМИОТИЧНИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (към  Магистърски факултет)

Корпус 2, офис 306
Директор: проф. д-р Кристиан Банков
e-mail: kbankov@nbu.bg

 

Лабораторията за семиотични и социологически изследвания е неделима част от Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания. Дейностите в нея се ръководят от проф. д-р Кристиан Банков и гл. ас. д-р Димитър Трендафилов, в количествените и качествените изследвания се включват докторанти по семиотика, студенти от магистърските програми по бранд мениджмънт и маркетинг на НБУ, както и други преподаватели от социо-хуманитарната колегия. Чрез лабораторията се осъществяват няколко вида изследователски начинания:

Участие в международни изследователски и образователни проекти.

  • Създаване на международна докторска програма по семиотика с практическа ориентация 2009-2012 г. (SEMKNOW)
  • Съвместен проект с Торинския университет за съфинансиране на две поредни семиотични школи: 2010 “Imagining and Understanding” и 2011 „The Efficacy of Rituals”
  • Проект към ЦРЧР за финансиране на две семиотични школи (съвместно с департамент Антропология на НБУ) „Храна и културна идентичност“ 2012-2013 г.
  • Проект „Антропонимията в България“, оглавяван от проф. Иван Касабов, д.н. 2016-2018 г.
  • Проект „Култура и комуникация на вкуса“ към Ерасмус+ KA2 Стратегически партньорства, съвместно в университета в Палермо, Италия и Каунас, Литва, 2017-2020 г.

През последните 5 години чрез лабораторията ЮИЕЦСИ кандидатства за поне 10 проекта, последните два от които през февруари 2019 г.

Лабораторията е осъществила два проекта за частни компании:

  • през 2012 г. за Лавена ООД (с отчисления за НБУ)
  • през 2017 г. за голяма международна компания от табако индустрията (като част от докторантско изследване на Севим Асимова)

Резултатите от изследванията на Лабораторията се представят всяка година пред международна аудитория на Семиотичните школи съвместно от студенти и преподаватели:

2014 г. Elements of coffee culture in Bulgaria - U&A

2015 г. – 2016 г. Употреба на смартфони в ежедневието

2016 г. Стилове на живот в Българя - качествено изследване

2016 г. Потребителско поведение в и извън интернет

2016 г. Туристически имидж на България

2016 г. bg-mamma: общностни характеристики

2017 г. Интегриран семиотичен анализ за цигарения пазар в БГ

2017 г. Изследване ценността на марките мобилни оператори II ч.

2018-2019 Изследване на влиянието на интериора на ресторантите върху възприятието на вкуса (част от Еразъм+ проект "Култура и комуникация на вкуса" (CuCoTa.eu 2017-1-IT02-KA201-036736)

 

За международното признание на резултатите от изследователската работа на Лабораторията можем да посочим следните публикации в престижни издания:

 

Проф. д-р Кристиан Банков

1. 2015. „Consumer rituals in Facebook” in New Semiotics. Between Tradition and Innovation: proceedings from the 12th World congress of IASS/AIS, Kristian Bankov (ed.), London: IASS Publications (www.iass-ais.org/proceedings2014)

2. 2018. “Overview of Consumer Culture in Bulgaria: From Perestroika to Facebook” in Krasteva-Blagoeva, Evgenia (Ed.) Approaching Consumer Culture. Global Flows and Local Contexts, New York: Springer, 93-111.

3. 2018. “Legendary brands and economic value: a semiotic approach” in The American Journal of Semiotics, 34.3-4 (2018), 273-291, doi: 10.5840/ajs201913142

4. 2020. “Cyberbullying and hate speech in the debate around the ratification of the Istanbul convention in Bulgaria: a semiotic analysis of the communication dynamics”, Social Semiotics, 30:3, 344-364, DOI: 10.1080/10350330.2020.1731175

Under print:

5. 2020. “Flags, Identity, Memory: from nationalisms to the post-truth uses of collective symbols” in Wagner, Anne and Marusek, Sarah (eds.) 2020. Flags, Identity, Memory: Critiquing the Public Narrative through Color. London, New York: Routledge.

 

Гл. ас. д-р Димитър Трендафилов:

1. Chasing the Myth: A Harley-Davidson Story(telling). Semiotica 204 (April), Walter De Gruyter, pp. 315-339, 2015.

2. The Brand as an Economic Value and Sign. Positioning as an Instrument for Creating Market Distinction. International Handbook of Semiotics. Trifonas, Peter (ed.), Toronto/New York: Springer, pp. 341-368, 2015.

3. Brand Sense or Sensitive to Brand?, on "RW Connect", онлайн издание на ESOMAR, 11 декември 2014 г.

4. Rituals of Consumption. A Semiotic Approach to Typology of Night Life, with Milena Hristova-Markova. Lexia (University of Turin), Sept. 2012

5. Is Trust Amongst The Main Brand Equity Dimensions? The Telecom Project (Bulgaria). Journal of Academic Publications: Science Review Vol.1, pp. 83-95.

6. From Artifacts to Experiences: Brands in the Era of Prosumeration. Public Journal of Semiotics Vol.7 (1), pp. 59-78. 2016

7. Design incorporated: IKEA as personal experience. Punctum 4(1), 2018, 165-178. Достъпен онлайн на: http://punctum.gr/.