facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Проекти

 • Проекти, финансирани от Централния фонд за стратегическо развитие
 •  

  ЗИМЕН СЕМИНАР: “МАГИСТЪРСКИТЕ И ДОКТОРСКИТЕ ТЕЗИ ПО СЕМИОТИКА В СВЕТЛИНАТА НА ПОВИШЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ”

   

  XVIII EFSS – МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА - "Храна и културна идентичност: между пазар, хуманитарни и социални науки" - 08-18 септември 2012, Созопол


   
  XVIII EFSS - МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА - "Храна и културна идентичност: между пазар, хуманитарни и социални науки" бе реализирана с проект към Фонда за стратегическо развитие на НБУ.

   

  Ръководители на проекта: доц. д-р Магдалена Елчинова, проф. д-р Кристиан Банков

   

   

 • Проекти, финансирани от външни източници
 • вго