facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Разработени учебни програми

 

Магистърски програми

 

РЕКЛАМА И БРАНД МЕНИДЖМЪНТ

BRAND MANAGEMENT (in English)

 

Майнър програми (втора специалност)

СЕМИОТИКА - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 

Докторски програми

 

СЕМИОТИКА

The European Mind: Doctoral studies in Semiotics for a knowledge and value based society (SEMKNOW)