facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Ръководител на центъра

 

Проф. Кристиан Банков, д.н.

кристиан банков


Кристиан Банков (роден 1970 г.) от 2011 г. е професор по семиотика в Нов български университет и от 2007 г. директор на Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания. Той е ръководител на организационния екип на 12. световен конгрес на Международната семиотична асоциация (2014 г.). Неговият интерес към семиотиката датира от началото на деветдесетте години, когато като студент в Болоня посещава курсовете на проф. Уго Воли и на проф. Умберто Еко. Банков се дипломира през 1995 г. и оттогава преподава семиотика в НБУ. През 2000 г. той защитава докторат в Хелзинкския университет под ръководството на проф. Еро Тарасти. През март 2006 г. му е присъдено научното звание „доцент по съвременни философски учения (семиотика)“, а през 2011 г. заема академична длъжност „професор по семиотика“. През 2023 г. става Доктор на науките. В момента проф. Банков е генерален секретар на Международната асоциация за семиотични изследвания, избран на 12. конгрес на Асоциацията, проведен в НБУ, София.

 

Научните интереси на проф. Банков първоначално са в областта на континенталната философия на езика, философията на Бергсон и екзистенциалната семиотика. След това той ориентира изследователската си дейност към социосемиотиката и проблемите на идентичността. След 2005 г. изследва консумативното общество, а през последните десет години неговият интерес е насочен към новите медии и дигиталната култура.

Кристиан Банков е автор на пет книги и на множество статии на български, английски и италиански език. Развива и мащабна международна дейност, като от 2006 г. насам е главен организатор на ежегодната Международна ранноесенна школа по семиотика (EFSS), а от 2007 г. е представител на Балканите в изпълнителния съвет на IASS/AIS.

 

 

За контакти:

 

корпус 2, офис 306

тел.: 02/8110 111, в. 23061

е-mail: kbankov@nbu.bg