facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Съвет на центъра

Председател:

 

проф. д-р Кристиан Банков

e-mail: kbankov@nbu.bg

 

Членове:

 

гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

e-mail: trendafilov.dim@gmail.com

гл. ас. д-р Рени Янкова

e-mail: reni.iankova@gmail.com

Ас. Георги Цонев

e-mail: george.tsonev@gmail.com

Гл. ас. Бойка Бъчварова

e-mail:boykab@gmail.com

 

Съвет на хабилитираните преподаватели към ДП „Семиотика“


Проф. Иван Касабов, д.н

e-mail: ivankassabov@gmail.com

Проф. Мони Алмалех, д.н

e-mail: almalech@abv.bg

Проф. д-р Кристиан Банков

e-mail: kbankov@nbu.bg