ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

гл. ас. д-р Рени Янкова

гл. ас. д-р Рени ЯнковаДепартамент: Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Телефон: 0893365151

E-mail: reni.iankova@gmail.com

Приемно време: -