ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Преподаватели

гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов

гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов

гл. ас. д-р Рени Янкова

гл. ас. д-р Рени Янкова

проф. д-р Кристиан Банков

проф. д-р Кристиан Банков