facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Sign theories in use. Сборник. ЕFSS’ 2003 Съставител: Кристиан Банков, НБУ, София, 2004. 184 с.

sbornik09-1_184x250_fit_478b24840a

Sign theories in use. Сборник. ЕFSS’ 2003 Съставител: Кристиан Банков, НБУ, София, 2004. 184 с.

Научни и учебни издания


Деветият том от поредицата сборници от ранноесенните школи по семиотика е първият изцяло на английски език и съзнателно е съставен с идеята да бъде като витрина на семиотичната академична проява. Текстовете в него отразяват разнообразие от тематични области, до които семиотиката се е разпростряла, следвайки един общ знаменател - Sign theories in use - теориите на знака в употреба. В сборника са включени доклади на някои от най-влиятелните съвременни семиотици - Ееро Тарасти - „Идеологии, проявяващи аксиологии”; Джеф Бернард - „Култура/и: концептуален анализ”; Патриция Калефато - „А-гро-ба: контаминации, преводи, транскултурации”; Сузан Петрилли - „Музиката като спасение от времето”, Богдан Богданов - „Статично и динамично”и др.