facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Сибиък, Томас. Семиотиката в Съединените щати. - София: Наука и изкуство и НБУ, 1997. -216 с., ISBN 954-02-0219-1

semiotics-usa_184x250_fit_478b24840a

Сибиък, Томас. Семиотиката в Съединените щати. - София: Наука и изкуство и НБУ, 1997. -216 с., ISBN 954-02-0219-1

Изследвания

В книгата си известният семиотик Томас Сибиък, който е Доктор хонорис кауза на Нов български университет, представя състоянието на семиотиката в САЩ – нейните проблеми и тенденции за развитие. Отделните части на книгата доказват твърдението на проф. Сибиък, че “семиотиката е повече от комуникация”, а притежаването на знакова функция – притежаване на живот.