facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Семиотиката в действие 2011: Лекции и доклади по семиотика, София: изд. на НБУ, 2011, 201 с. (ISBN 978-954-535-671-1) Съставител: Кристиян Банков

simeotika-2011_184x250_fit_478b24840a

Семиотиката в действие 2011: Лекции и доклади по семиотика, София: изд. на НБУ, 2011, 201 с. (ISBN 978-954-535-671-1) Съставител: Кристиян Банков

Научни и учебни издания

Семиотиката в действие е сборник с лекции по семиотика, разкриващи различни приложни и философски аспекти на семиотиката. Основното предназначение на статиите е да бъдат използвани като учебен материал в разнообразните интердисциплинарни програми в българските академични реди и да бъдат приложени на по-широк кръг читатели, привлечени от актуалността на науката за знаците и нейните интерпретативни приложения. Затова в сборника са съчетани теми от театралната семиотика до еволюцията на езика при човека, от семиотика на изобразителното изкуство до философия на музиката, от прагматисткото значение на езика до историята на структурализма и американския постмодернизъм.