facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Седма международна ранноесенна школа по семиотика. Сборник Т.7. ЕFSS’2001./Съставител: Мария Попова, НБУ, София, 2002. 235 стр. ISBN 954-535- 305-8

sbornik07_184x250_fit_478b24840a

Седма международна ранноесенна школа по семиотика. Сборник Т.7. ЕFSS’2001./Съставител: Мария Попова, НБУ, София, 2002. 235 стр. ISBN 954-535- 305-8

Сборници