facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Сборник ТИМ: Трибуна на интердисциплинарното мислене: Т. 1 / Ред. Мария Попова. - 1999. 144 с.

sbornik-tim-page-1_184x250_fit_478b24840a

Сборник ТИМ: Трибуна на интердисциплинарното мислене: Т. 1 / Ред. Мария Попова. - 1999. 144 с.

Сборници

Трибуна на интердисциплинарното мислене (ТИМ), е абревиатура, представяща замисъла на фонд за стипендии на студенти от НБУ, които участват в конкурс със свои тематични разработки и есета. Сборникът представя студентски самостоятелни разработки, материали на магистри, докторанти и преподаватели. Замисълът на сборника “ТИМ” принадлежи на ръководството и преподавателския екип на програмите по семиотика в НБУ.