facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Сборник: Статии, доклади: Т. 5. EFSS ‘99 / Състав. Мария Попова. - София: Пейчински, 2000. 320 с.

sbornik05_184x250_fit_478b24840a

Сборник: Статии, доклади: Т. 5. EFSS ‘99 / Състав. Мария Попова. - София: Пейчински, 2000. 320 с.

Сборници

Петият сборник статии и доклади, изнесени на международна ранноесенна школа по семиотика е посветен на проф. Богдан Богданов и проф. Томас Сибиък. Представени са теми, свързани с невербалната комуникация, личностната идентичност, знака на различието, сюрреалистичния текст, социо-семиотичния подход, представата за “време” и “пространство”, както и с много други области, свързани със семиотиката.