facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Сборник: Статии, доклади: Т. 4. EFSS ‘98 / Състав. Мария Попова. - София: Пейчински, 1999. 256 c.

sbornik04_184x250_fit_478b24840a

Сборник: Статии, доклади: Т. 4. EFSS ‘98 / Състав. Мария Попова. - София: Пейчински, 1999. 256 c.

Сборници

Изданието отразява Четвъртата международна ранноесенна школа. Представените теми разглеждат – другостта, хипертекстуалността, литературата, възможностите на превода, глобализираното общуване, модата и сетивността. Представени са автори като Аугусто Понцио, Сюзан Петрили, Патриция Калефато, Ана Маростика. Сборникът може да се ползва и като учебно помагало в преподаването и усвояването на знания в областта на семиотиката и всички други области, към които с може да се приложи семиотичният подход.