facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Сборник: Лекции, статии, доклади, есета: Т. 3. EFSS ‘97 / Състав. Мария Попова. - София: Пейчински, 1997. с. 256

sbornik03_184x250_fit_478b24840a

Сборник: Лекции, статии, доклади, есета: Т. 3. EFSS ‘97 / Състав. Мария Попова. - София: Пейчински, 1997. с. 256

Сборници

Изданието съдържа лекции, статии, доклади и есета от Третата международна ранноесенна школа по семиотика. Обсъжат се разнообразни теми, които провиждат комуникациите, текстът и тялото, еротичното и отсъстващото, града и фолклора, интелектуалността и медиите през призмата на знасковостта. С публикации са представени изследванията на Уго Воли, Вилмош Войт, Джеф Бернар, Вана Тентокали, Мариана Нет, Александрос Лагопулос и Кристиян Банков.