facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Сборник: Лекции, статии, доклади, есета: Т. 2. EFSS ‘96 / Състав. Мария Попова. - София: Пейчински, 1996. с. 344

sbornik02_184x250_fit_478b24840a

Сборник: Лекции, статии, доклади, есета: Т. 2. EFSS ‘96 / Състав. Мария Попова. - София: Пейчински, 1996. с. 344

Сборници

Сборникът представя материали от конференцията “Аз-ът като знак”, посветена на петата годишнина на НБУ. В издание са представени теоретични изследвания на световноизвестни наши и чужди учени-семиотици, разгледани са теми, свързани с интердисциплинарността в обучението, екзистенциалната семиотика, наратологичния анализ, модерното изкуство, уникалността на изживяването, самоосъзнаването в езика, семиотиката на мълчанието и др.