facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Сборник: Лекции, статии, доклади, есета: Т. 1. EFSS ‘95 / Състав. Мария Попова. - София: Пейчински, 1995. с. 116

sbornik01_184x250_fit_478b24840a

Сборник: Лекции, статии, доклади, есета: Т. 1. EFSS ‘95 / Състав. Мария Попова. - София: Пейчински, 1995. с. 116

Сборници

Сборникът е първи том от поредица, която има идеята да представя материалите от ранноесенната школа по семиотика, организирана от Югоизточноевропейски център по семиотика на НБУ. Публикациите в изданието са посветени на петгодишния юбилей на НБУ, като основните тема в тях са съвременното интердисциплинарно обучение и перспективите на университетското образование. В изданието са включени материали на Томас А. Сибиък, Йорген Йохансен и Ролан Позн