facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Proceedings of the world coungress ot the iass/ais, 12th wcs, Sofia 2014 New semiotics. between tradition and innovation. Съставител: Кристиян Банков

iass-format_184x250_fit_478b24840a

Proceedings of the world coungress ot the iass/ais, 12th wcs, Sofia 2014 New semiotics. between tradition and innovation. Съставител: Кристиян Банков

Научни и учебни издания