facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Попова, Мария. Семиотика и комуникации. Очерци и разговори за знака и неговата употреба. НБУ, София, 2004. 132 с.

popova_184x250_fit_478b24840a

Попова, Мария. Семиотика и комуникации. Очерци и разговори за знака и неговата употреба. НБУ, София, 2004. 132 с.

Изследвания

Първата част на изданието “Семиотика, комуникации, култура” обхваща текстове върху определенията и същността на семиотиката, знака, комуникациите и взаимоотношенията между тях. Втората част “Процесът на речевото общуване” е посветена на теорията на речевото общуване – механизмите на естествената човешка реч, продуцирането на речта, психологичната и акустичната теория на речеобразуването и възприемането на речта. Третата част “Класиците в семиотиката” представя биографични данни и главните теоретични приноси на най-видните семиотици, разработили концепциите на общата семиотика. Четвъртата част обхваща 11 интервюта-разговори с авторката. Към книгата е приложено и CD с разширени материали по темата.