facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Осма международна ранноесенна школа по семиотика. Сборник Т. 8. ЕFSS’ 2002/Съставител: Мария Попова, НБУ, София, 2004. 228 стр. ISBN 954-535- 374-0

sbornik08_184x250_fit_478b24840a

Осма международна ранноесенна школа по семиотика. Сборник Т. 8. ЕFSS’ 2002/Съставител: Мария Попова, НБУ, София, 2004. 228 стр. ISBN 954-535- 374-0

Сборници

Сборникът включва текстове за отношението индивидуално - социално, за значението на знака, за езиковото предаване на познанието, за анализа на наративните жанрове, за отношението текст – култура - читател, за аспектите на семиотичното пространство, за градското пространство през драматическото събитие, за женската другост, за ренесансовата музика, за семиотиката на Томас Сибиък и др. Автори в сборника са Мария Попова, Богдан Богданов, Джон Дийли, Пол Кобли, Хари Вейво, Вана Тентокали, Лидия Манициду, Александрос Цамис, Матиас Роте, Мариана Нет, Елена Алексиева. Сборникът е посветен на американския семиотик Томас Сибиък, който е почетен професор на Нов български университет.