facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

HOMO BALCANICUS - Знаковост и културна идентичност: Сборник доклади, НБУ, Българско семиотично дружество, 1994. 155 с.

homo-balkanicus_184x250_fit_478b24840a

HOMO BALCANICUS - Знаковост и културна идентичност: Сборник доклади, НБУ, Българско семиотично дружество, 1994. 155 с.

Изследвания

Изданието представя изследвания за медийната действителност и нейната интерпретация, за семиотичното изследване на регионалните култури, както и теми свързани с културната идентичност и идентифицирането на Homo Balcanicus.