facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Банков, К. Семиотични тетрадки. Уводни лекции по семиотика 2. НБУ, София, 2004. 163 с.

semio-notebook-02_184x250_fit_478b24840a

Банков, К. Семиотични тетрадки. Уводни лекции по семиотика 2. НБУ, София, 2004. 163 с.

Научни и учебни издания

Изследването на семиотиката, паметта и идентичността е опит да се разгледа един от най-комплексните проблеми в науките за човека с помощта на семиотичната теория.