facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Банков, К. Семиотични тетрадки. Уводни лекции по семиотика 1. НБУ, София, 2001. 127 с.

semio-notebook-01_184x250_fit_478b24840a

Банков, К. Семиотични тетрадки. Уводни лекции по семиотика 1. НБУ, София, 2001. 127 с.

Научни и учебни издания

Първата част на семиотичните тетрадки съдържа дванадесет отделни лекции, които разглеждат – семиотиката като наука и нейната роля в образованието; отношението култура-семиозис-знак-семиотика; ролята на Чарлз Пърс; същността на комуникацията, понятието за текст, интерпретацията; отношението форма и съдържание, понятието за структура и изследванията на Владимир Проп; същност на структуралната семиотика и фигурата на Греймас.