facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

За семиотиката. Свидетелства, разкази, есета.

За семиотиката. Свидетелства, разкази, есета.

За семиотиката. Свидетелства, разкази, есета.

Мария Костова

Научни издания

Книгата съдържа текстове, посветени на интердисциплинарни изследова­телски теми, свързани с взаимоотношенията между смисъл и комуника­ция, реалност и истина, значение и интерпретация, разбиране и текст, съз­нание и вяра, структура на мисленето и познанието за света. Изложението съчетава понятия и подходи от семиотиката, когнитивната наука, филосо­фията и лингвистиката. Представени са класиците в световната семиотична наука - Фердинанд дьо Сосюр, Чарлс С. Пърс, Луи Йелмслев, Чарлз Морис, Михаил Бахтин, Владимир Проп, Роман Якобсон, Юрий Лотман, Клод Леви-Строс, Алгидрас Жулиен Греймас, Ролан Барт, Томас А. Сибиък, Умберто Еко, Мишел Фуко, Жак Дерида, Цветан Тодоров, Юлия Кръстева.


Година на издаване: 2018

Корици: Меки

ISBN: 9786192330309

Език: Български

Размери: 21х14.5

Страници: 259

Тегло: 351 грама

Издателство: Нов български университет