facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Актуално

7-11-2018-za-semiotikata_678x410_crop_478b24840a
07.11.2018 16:30

Представяне на монографията „За семиотиката. Свидетелства, разкази, есета“ с автор проф. Мария Попова д.н.

Център за книгата – книжарница, корпус 1

Организатори:
Център за книгата
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Водщ:
проф. Михаил Неделчев

Дискутант:
проф. Мария Попова, д.н.

Участници:
преподаватели, студенти и гости на университета

Монографията съдържа текстове, посветени на интердисциплинарни изследователски теми, свързани с взаимоотношенията между смисъл и комуникация, реалност и истина, значение и интерпретация, разбиране и текст, съзнание и вяра, структура на мисленето и познанието за света. Изложението съчетава понятия и подходи от семиотиката, когнитивната наука, философията и лингвистиката. Представени са класиците в световната семиотична наука - Фердинанд дьо Сосюр, Чарлс С. Пърс, Луи Йелмслев, Чарлз Морис, Михаил Бахтин, Владимир Проп, Роман Якобсон, Юрий Лотман, Клод Леви-Строс, Алгидрас Жулиен Греймас, Ролан Барт, Томас А. Сибиък, Умберто Еко, Мишел Фуко, Жак Дерида, Цветан Тодоров, Юлия Кръстева.

По време на събитието изданието се продава с 10 % отстъпка.

Проф. Мария Попова е основател на Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания, на Международната ранноесенна школа по семиотика и на магистърската и докторската програма по семиотика в Нов български университет. Удостоена е със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за цялостния й принос към Нов български университет. От 2000 г. е председател на Българско семиотично дружество. Член е на изпълнителния комитет на Международната асоциация за семиотични изследвания. Публикува редица изследвания, сред които монографиите „Оценка на разбираемостта и качеството на предаваната реч по телефонни канали“, „Съпоставителна фонетика и интонация“, „Точните методи и изследването на отношението „творба – публика“, „Процесът на речевото общуване“, „Семиотика и комуникации. Очерци и разговори за знака и неговата употреба“ и др. Автор е на романите ,Ден и нощ, нощ и ден - разкази, портрети, рими“ и „Портрети на мъже“.