facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Актуално

1333547-copy_678x410_crop_478b24840a
27.03.2021 10:00

Какво значи това? Мемориална конференция за доц. д-р Борислав Георгиев (1958-2020)

Онлайн
Meeting ID: 830 3275 8664
Passcode: 064874
Организатори:
Факултет за базово образование на НБУ
департамент „Нова българистика“, НБУ
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, НБУ

 

9.45-10.00 Регистрация на участниците

 

10.00 Откриване на конференцията от ректора на НБУ, проф. Пламен Дойнов, д.н.

 

Първа част (модератор гл. ас. д-р Георги Гочев)

 

10.15. проф. Мони Алмалех, д.н., Съвременният български език – страстта на Борислав Георгиев

10.30. доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева, Аспекти на днешното езиково поведение

10.45. доц. д-р Кристина Йорданова, Езици на коронавируса в онлайн изданията и печатните медии

11.00. ас. Владимир Игнатов, Печатната реклама и комуникативният модел на Роман Якобсон

11.15. доц. д-р Ивана Давитков, Българистиката в университета в Белград днес

 

Дискусия и пауза

 

Втора част (модератор доц. д-р Морис Фадел)

 

11.45. проф. д-р Кристиан Банков, Homo Facebookiens

12.00. доц. д-р Морис Фадел, „Разказвам“ и „описвам“: от лингвистична към литературна антропология

12.15. гл. ас. д-р Биляна Курташева, Разглобяване на „Играчките“ на Ролан Барт, или какво преподаваме, когато преподаваме есе

12.30. гл. ас. д-р Владимир Маринов, Има ли изобщо значение? Семантичният проблем за „съюза“ в някои антични текстове

12.45. гл. ас. д-р Георги Гочев, Античната реторика и есето

 

 

13.00 Закриване на конференцията