facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

 

Директор

проф. Кристиан Банков, д.н.

корпус 2, офис 306

тел.: 02/8110 111, в. 23061

е-mail: kbankov@nbu.bg

 

 

Секретар

Румяна Димитрова

корпус 2, офис 605

тел.: 02/8110 635, в. 26051

e-mail:

 

 

Центърът е основан през 1998 г., но още от първите години на съществуване на НБУ семиотиката се нарежда сред най-важните научни и учебни дисциплини в Университета. Най-значима роля за нейното утвърждаване в НБУ имат основателят и Почетен председател на Настоятелството проф. Богдан Богданов, Почетният доктор на НБУ проф. Томас Сибиък, оказал незаменима международна подкрепа през 90-те години, както и проф. Мария Попова – по онова време декан и пръв директор на Центъра по семиотика. проф. Попова е член на Изпълнителния комитет на Международната асоциация за семиотични изследвания от българска страна.

Интересите на ЮИЕЦСИ са фокусирани както върху традиционните теоретични изследвания, така и върху приложната семиотика.

От 1995 г. насам ЮИЕЦСИ ежегодно организира набралата международна популярност Ранноесенна школа по семиотика (EFSS). През последните двадесет и седем години в нея преподават над сто и двадесет световноизвестни учени, а повече от триста чуждестранни и също толкова български студенти участват в провежданите по време на Школата лекции, семинари и уъркшопи.

От 2007 г. до днес директор на ЮИЕСЦИ е проф. Кристиан Банков, д.н.

Центърът вече за седемнадесета година има успешна и много търсена магистърска програма, ориентирана основно към семиотика на маркетинга – „Реклама и бранд мениджмънт“ с две специализации: „Бранд мениджмънт“ и „Реклама и стилове на живот“, през която са преминали над 600 студенти. От 2010 г. отваря врати и Лаборатория семиотични и социологически изследвания, в която студенти и докторанти участват в конкретни количествени и качествени семиотични изследвания.

В периода между 2009 г. и 2012 г. ЮИЕЦСИ в партньорство с три университета от чужбина и с учени от Естония, Италия и Финландия разработва първата  международна докторска програма “The European Mind: Doctoral Studies in Semiotics for a Knowledge and Value Based Society” (www.semknow.eu). В рамките на НБУ Центърът има и своя докторска програма „Семиотика“, в която са се обучавали или водят обучение в момента  повече от 20 души.

Основният интерес в изследователските семинари на Центъра е насочен към социосемиотиката, тексуалната семиотика и Пърсианските изследвания, а основната област на приложната семиотика са дигиталната култура, новите медии, маркетинговите комуникации, консумативната и кулинарната  култура, както и семиотиката на образованието.