ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Актуално

banner-info-12-12_678x410_crop_478b24840a
12.12.2019 16:30

Представяне на втори брой на научно списание “Digital Age in Semiotics and Communication”, 2019 г.

Любов и секс в дигиталната епоха: семиотична перспектива

Корпус 1, Център за книгата – книжарница

Организатори:

Център за книгата
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Лектор:
проф. д-р Росен Стоянов

Модератор:
проф. д-р Кристиан Банков


Участници:
преподаватели и студенти от НБУ

С втория брой на нашето списание се сблъскваме с една нелека тема. Тя е нелека защото е твърде лесно да се говори за любов и секс и да не се казва нищо. Тя е нелека, тъй като и академичният интерес от страна на хуманитарните и социалните науки не е бил значим и следователно приносите са спорадични и несистематични. Освен това е нелека, защото в сравнение с други аспекти от нашето ежедневие любовта и сексът засягат нашето битие по начин, по който е по-трудно да ги наблюдаваме по научен и неутрален начин.

Автор на книги, учебници и учебни помагала; рецензент, съставител и редактор на книги и електронни ръководства по политически комуникации, медии, връзки с обществеността и теория на масовите комуникации.

- Разработване на проекти по комуникации.

- Подготовка и реализиране на политически кампании.

- Коментатор и анализатор.